Disclaimer

Disclaimer

Pixel Pioneers doet haar best om deze website actueel en accuraat te houden. Mocht u echter tegen onjuiste of verouderde informatie aanlopen, laat het ons dan alstublieft weten en geef daarbij aan op welke pagina u dit heeft aangetroffen. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk onderzoeken en aanpassen indien nodig. U kunt uw reactie sturen naar info@pixelpioneers.be.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden op deze website, noch voor schade veroorzaakt door problemen inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken.

Pixel Pioneers is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van informatie, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Pixel Pioneers via deze website. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden alleen gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om onze systemen te beschermen tegen onwettig gebruik, maar zijn niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect is geleden door een gebruiker van de website als gevolg van onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde partij.

Pixel Pioneers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan een hyperlink of andere referentie wordt gemaakt. Producten of diensten van derden zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van die derde partijen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Pixel Pioneers. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pixel Pioneers, tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft op basis van dwingend recht, zoals het recht om te citeren.

Als u vragen of problemen heeft met betrekking tot de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.